1. Bạn truy câp vào trang : https://cloud.smartwifi.vn sau đó đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký trên hệ thống


blob1477639687689.png


2. Chọn tab Quản Trị => Địa điểm

blob1477639803212.png


3. Click vào nút  " +Thêm điểm " sau đó điền các thông số theo các trường yêu cầu.

Lưu ý : những trường có dấu * không được để trống. 

blob1477640082998.png


Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, các bạn ấn nút LƯU phía dưới để hoàn tất việc khai báo điểm.
Khai báo địa điểm xong, các bạn cần add MAC của gateway vào trang quản trị. Hướng dẫn xem tại đây