edge_1.jpg


*Lưu ý: Làm tuần tự theo các bước dưới đây. 

            Khi đang nạp firmware, tuyệt đối không ngắt nguồn điện của thiết bị (nếu mất nguồn điện trong khi cài đặt, có thể dẫn đến việc hỏng thiết bị)


1. Cắm điện cho thiết bị Edge Router Lite

2. Cắm dây mạng từ cổng eth0 vào máy tính

3. Đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy tính là 192.168.1.5, subnet 255.255.255.0

4. Vào trình duyệt web, truy cập địa chỉ: 192.168.1.1.

5. Nhấn vào nút ADVANCE ->Process to 192.168.1.1 (unsafe)

1.jpg

 

6. Đăng nhập với tài khoản: ubnt/ubnt

7. Xuất hiện bảng dưới đây, nhấn vào yes.

 2.jpg


Nếu không hiện ra bảng trên thì bạn vào menu Wizards phía trên bên trái và chọn Basic Setup:

- Phần Internet port bạn có thể để DHCP nếu có Router ở trên hoặc chọn PPPOE tùy kết nối ra Internet của bạn thuộc loại nào.

- Đối với EdgeRouter X thì bạn bỏ chọn mục "Only use one LAN" để chia ra làm 2 mạng riêng: 1 mạng cho nội bộ, một mạng cho wifi marketing.

8. Tại tab LAN port (eth1), đổi địa chỉ IP thành 192.168.1.1 hoặc 192.168.17.1 tùy nhu cầu.

9. Tại tab (Optional) Secondary LAN port (eth2), bỏ nút check Enable DHCP Server

10. Tại tab User Setup, chọn Keep existing users11. Nhấn Apply, tiếp tục nhấn Apply Changes, tiếp tục nhấn Reboot, tiếp tục nhấn Yes, I’m sure và chờ thiết bị reboot.


12. Đặt lại địa chỉ IP của máy tính là DHCP client


13. Chuyển dây LAN cắm từ máy tính sang cổng eth1


14. Cắm 1 dây mạng có kết nối internet vào cổng eth0


15. Sử dụng phần mềm Putty, gõ 192.168.1.1 (hoặc 192.168.17.1 tùy vào cách đặt IP ở bước trên) vào phần Hostname như hình dưới và nhấn Open. Và tiếp tục nhấn vào nút Yes

3.jpg


16. Đăng nhập với tài khoản user: ubnt, password: ubnt


17. Dán dòng lệnh này vào Putty (copy và nhấn chuột phải vào Putty)


sudo curl https://raw.githubusercontent.com/smartwifivn/chilli-edgerouter/master/edgerouter/sw_setup.sh > /tmp/setup.sh; sudo chmod 755 /tmp/setup.sh; sudo /tmp/setup.sh;


Trong quá trình chạy script sẽ có 2 câu hỏi cần trả lời:


  1. Which interface is your WAN [eth0]?

    Đây là câu hỏi liên quan đến đâu là WAN ra internet của bạn. Nếu bạn chọn kiểu WAN sử dụng DHCP (nhận IP trực tiếp từ router) hoặc Static IP thì bạn điền giá trị eth0 - Ngược lại, nếu WAN là PPPOE thì bạn điền giá trị pppoe0


  2. Which interface is used for hotspot [eth2]?

    Hỏi về đâu là cổng wifi marketing - Thông thường đối với EdgeRouter Lite hoặc EdgeRouter PRO thì nên chọn giá trị là eth2 để làm port marketing => Điền giá trị là eth2. Tuy nhiên đối với EdgeRouter X thì có switch kèm theo, do vậy nếu chọn eth2/eth3/eth4 làm cổng marketing thì cần gom chúng vào 1 switch (Wizards Basic Setup có lựa chọn này) => Điền giá trị là switch0


18. Chờ cho phần mềm chạy và reboot xong thì vào lại putty như ở bước 15 và 16. Dán dòng lệnh này vào putty để lấy địa chỉ MAC (add vào tài khoản cloud quản trị)


sudo ifconfig eth0 | awk '/HWaddr/ { print $5 }' | sed 's/:/-/g'


19. Bước cuối cùng: Nếu bạn sử dụng Facebook Checkin hoặc Facebook Share thì cần thực hiện lệnh sau đây để mở Facebook, nếu không thực hiện bước này thì sẽ không đăng nhập được:


sudo smartwifi enable facebook_jsTham khảo

Kiểm tra các hình thức đăng nhập đã được kích hoạt:

Sử dụng Putty đăng nhập lại vào hệ thống và gõ lệnh:


sudo smartwifi status


Kết quả hiện ra có dạng như sau: 


ubnt@ubnt:~$ sudo smartwifi status
Enabled methods:
+ facebook_js

 

 Nghĩa là bạn đã kích hoạt hình thức đăng nhập Facebook.

Nếu bạn gặp lỗi: smartwifi: command not found thì là do bạn chưa có mã lệnh của smartwifi trên thiết bị. Khi đó hãy chạy dòng lệnh sau:

sudo curl http://config.smartwifi.vn/edgerouter/smartwifi  -o /usr/bin/smartwifi; sudo chmod a+x /usr/bin/smartwifi;


THAM KHẢO THÊM:


LỆNH UPDATE DỮ LIỆU:

sudo smartwifi update


LỆNH KÍCH HOẠT FACEBOOK

sudo smartwifi enable facebook_js


LỆNH KÍCH HOẠT GOOGLE

sudo smartwifi enable google_js


LỆNH HỦY KÍCH HOẠT FACEBOOK

sudo smartwifi disable facebook_js


LỆNH HỦY KÍCH HOẠT GOOGLE

sudo smartwifi disable google_js