edge_1.jpg


*Lưu ý: Làm tuần tự theo các bước dưới đây. 

            Khi đang nạp firmware, tuyệt đối không ngắt nguồn điện của thiết bị (nếu mất nguồn điện trong khi cài đặt, có thể dẫn đến việc hỏng thiết bị)


1. Cắm điện cho thiết bị Edge Router Lite

2. Cắm dây mạng từ cổng eth0 vào máy tính

3. Đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy tính là 192.168.1.5, subnet 255.255.255.0

4. Vào trình duyệt web, truy cập địa chỉ: 192.168.1.1.

5. Nhấn vào nút ADVANCE ->Process to 192.168.1.1 (unsafe)

1.jpg

 

6. Đăng nhập với tài khoản: ubnt/ubnt

7. Xuất hiện bảng dưới đây, nhấn vào yes.

 2.jpg

8. Tại tab LAN port (eth1), đổi địa chỉ IP thành 192.168.17.1

9. Tại tab (Optional) Secondary LAN port (eth2), bỏ nút check Enable DHCP Server

10. Tại tab User Setup, chọn Keep existing users

11. Nhấn Apply, tiếp tục nhấn Apply Changes, tiếp tục nhấn Reboot, tiếp tục nhấn Yes, I’m sure

12. Đặt lại địa chỉ IP của máy tính là DHCP client

13. Chuyển dây LAN cắm từ máy tính sang cổng eth1

14. Cắm 1 dây mạng có kết nối internet vào cổng eth0

15. Sử dụng phần mềm Putty, gõ 192.168.17.1 vào phần Hostname như hình dưới và nhấn Open. Và tiếp tục nhấn vào nút Yes

3.jpg

16. Đăng nhập user: ubnt, password: ubnt

17. Dán dòng lệnh này vào Putty (copy và nhấn chuột phải vào Putty)

sudo curl http://config.smartwifi.vn/edgerouter/sw_setup.sh > /tmp/setup.sh; sudo chmod 755 /tmp/setup.sh; sudo /tmp/setup.sh && yes | reboot;

18. Chờ cho phần mềm chạy và reboot xong thì vào lại putty như ở bước 15 và 16. Dán dòng lệnh này vào putty để lấy địa chỉ MAC (add vào tài khoản cloud quản trị)

sudo ifconfig eth0 | awk '/HWaddr/ { print $5 }' | sed 's/:/-/g'


19. Kiểm tra các hình thức đăng nhập đã được kích hoạt:

Sử dụng Putty đăng nhập lại vào hệ thống và gõ lệnh:


sudo smartwifi status


Kết quả hiện ra có dạng như sau: 


ubnt@ubnt:~$ sudo smartwifi status
Enabled methods:
+ facebook_js

 

 Nghĩa là bạn đã kích hoạt hình thức đăng nhập Facebook.

Nếu bạn gặp lỗi: smartwifi: command not found thì là do bạn chưa có mã lệnh của smartwifi trên thiết bị. Khi đó hãy chạy dòng lệnh sau:

sudo curl http://config.smartwifi.vn/edgerouter/smartwifi -o /usr/bin/smartwifi; sudo chmod a+x /usr/bin/smartwifi;


THAM KHẢO THÊM:


LỆNH UPDATE DỮ LIỆU:

sudo smartwifi update


LỆNH KÍCH HOẠT FACEBOOK

sudo smartwifi enable facebook_js


LỆNH KÍCH HOẠT GOOGLE

sudo smartwifi enable google_js


LỆNH HỦY KÍCH HOẠT FACEBOOK

sudo smartwifi disable facebook_js


LỆNH HỦY KÍCH HOẠT GOOGLE

sudo smartwifi disable google_js