Hướng dẫn cài đặt firmware Smartwifi

Hướng dẫn cài đặt firmware Smartwifi cho thiết bị Ubiquiti EdgeRouter Lite
*Lưu ý: Làm tuần tự theo các bước dưới đây.              Khi đang nạp firmware, tuyệt đối không ngắt nguồn điện của thiết bị (nếu mất nguồn điện tro...
Tue, 29 May, 2018 at 6:31 PM
Hướng dẫn nạp firmware Smartwifi cho thiết bị TP-Link Acher C7
1: Vào theo đường link sau đây: http://downloads.smartwifi.vn/cloud.smartwifi.vn/tp-link/archer-c7/ 2: Download bản firmware phù hợp với phiên bản p...
Tue, 27 Dec, 2016 at 10:04 AM
Hướng dẫn nạp firmware Smartwifi cho thiết bị TP-Link 841N
1: Vào theo đường link sau đây: http://downloads.smartwifi.vn/cloud.smartwifi.vn/tp-link/tl-wr841n/ 2: Download bản firmware phù hợp với phiên bản phần ...
Mon, 27 Feb, 2017 at 9:24 AM
Hướng dẫn nạp firmware Smartwifi cho thiết bị TP-Link 740N
1: Vào theo đường link sau đây: http://downloads.smartwifi.vn/cloud.smartwifi.vn/tp-link/tl-wr740n/ 2: Download bản firmware phù hợp với phiên bản phần ...
Thu, 16 Mar, 2017 at 11:50 AM
Hướng dẫn cài đặt Wifi Marketing trên Mikrotik router
Trước khi cài đặt, vui lòng reset router. Nếu bạn nhận được bản tin "Default configuration", hãy bấm Remove configuration Bạn sẽ cần phải cài ...
Mon, 17 Dec, 2018 at 2:45 PM