Hướng dẫn cài đặt firmware Smartwifi

Hướng dẫn cài đặt firmware Smartwifi cho thiết bị Ubiquiti EdgeRouter Lite
*Lưu ý: Làm tuần tự theo các bước dưới đây.              Khi đang nạp firmware, tuyệt đối không ngắt nguồn điện của thiết bị (nếu mất nguồn điện tro...
Wed, 2 May, 2018 at 1:42 PM
Hướng dẫn nạp firmware Smartwifi cho thiết bị TP-Link Acher C7
1: Vào theo đường link sau đây: http://downloads.smartwifi.vn/cloud.smartwifi.vn/tp-link/archer-c7/ 2: Download bản firmware phù hợp với phiên bản p...
Tue, 27 Dec, 2016 at 10:04 AM
Hướng dẫn nạp firmware Smartwifi cho thiết bị TP-Link 841N
1: Vào theo đường link sau đây: http://downloads.smartwifi.vn/cloud.smartwifi.vn/tp-link/tl-wr841n/ 2: Download bản firmware phù hợp với phiên bản phần ...
Mon, 27 Feb, 2017 at 9:24 AM
Hướng dẫn nạp firmware Smartwifi cho thiết bị TP-Link 740N
1: Vào theo đường link sau đây: http://downloads.smartwifi.vn/cloud.smartwifi.vn/tp-link/tl-wr740n/ 2: Download bản firmware phù hợp với phiên bản phần ...
Thu, 16 Mar, 2017 at 11:50 AM