1: Vào theo đường link sau đây: http://downloads.smartwifi.vn/cloud.smartwifi.vn/tp-link/tl-wr740n/


2: Download bản firmware phù hợp với phiên bản phần cứng của thiết bị (kiểm tra tại mặt sau của thiết bị)

->Firmware cho 740N ver 6 : http://downloads.smartwifi.vn/cloud.smartwifi.vn/tp-link/tl-wr740n/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr740n-v6-squashfs-factory.bin

->Firmware cho 740N ver 5 : http://downloads.smartwifi.vn/cloud.smartwifi.vn/tp-link/tl-wr740n/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr740n-v5-squashfs-factory.bin

->Firmware cho 740N ver 4 : http://downloads.smartwifi.vn/cloud.smartwifi.vn/tp-link/tl-wr740n/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr740n-v4-squashfs-factory.bin

*Lưu ý: firmware có chữ factory là để cài đặt khi thiết bị vẫn ở firmware mặc định của TP-Link. Firmware có chữ sysupgrade là để cài đặt khi thiết bị đã cài firmware của Smartwifi.


3: Kết nối thiết bị 740N từ cổng số 1 với máy tính bằng dây LAN. Truy cập địa chỉ IP: 192.168.0.1 để vào trang cài đặt (admin/admin)


4: Trong trang cài đặt, tìm mục System Tools, vào mục Firmware Upgrade.


5: Sau đó, nhấn Choose file để chọn firmware của Smartwifi mới download về. Nhấn Upgrade và chờ thiết bị Reboot lại là thành công.  


*Lưu ý: Khi nạp firmware, không được rút nguồn của thiết bị (nếu mất nguồn trong quá trình nâng cấp firmware, thiết bị sẽ hỏng)

            Không tự ý nạp các firmware Openwrt khác. Nếu cài đăt firmware khác, Smartwifi không chịu trách nhiệm cho thiết bị đó.


blob1477968761163.png

Sau khi cài firmware, các bạn vào theo đường dẫn sau để tạo tài khoản cloud, sử dụng để chỉnh sửa giao diện trang chào và thêm thiết bị đã nạp firmware của Smartwifi: 

https://wifimarketing.freshdesk.com/solution/articles/17000032375-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-t%C3%A0i-kho%E1%BA%A3n-smartwifi