Trước khi cài đặt, vui lòng reset router. Nếu bạn nhận được bản tin "Default configuration", hãy bấm Remove configuration


Bạn sẽ cần phải cài đặt router bằng phần mềm WinBox, nó là phần mềm có giao diện thân thiện cho việc setup Mikrotik Router OS. Bạn có thể tải WinBox tại website của Mikrotik


1. Trước tiên hãy cài đặt cho Mikrotik chạy như một router binht thường, có thể sử dụng menu Quick Set (Wizard) để tiện cài đặt.


 


2. Tạo ra một bridge mới có tên bridge-hotspot và thêm các cổng hoặc interface định dùng cho wifi marketing vào bridge này. (Cũng có thể sử dụng các interface có sẵn để làm wifi marketing, ví dụ như dưới đây chọn wlan1 làm wifi marketing)


3. Mở menu IP > HotSpot, tại tab server bấm nút hotspot Setup, Chọn wlan1 (hoặc bridge-hotspot) là hotspot interface. Bạn có thể sử dụng các giá trị mặc định bằng cách bấm Next nhưng hãy chọn "none" cho mục certificate. Chọn IP như mặc định (10.5.50.x).4. Nếu sử dụng wlan1 làm hotspt interface thì mạng WiFI phải ở chế độ ap bridge


Click interface, bấm đúp wlan1, click Mode: và chọn ap bridge5. Kích hoạt sử dụng Radius cho xác thực.


Trong mục hotspot profiles (IP > HotSpot > Profiles) chọn hotspot profile của bạn và bấm radius tab, Chọn allow radius. Sau đó bấm login tab và bỏ chọn cookie, Chọn https, http pap và chap.
6. Bạn cần thêm máy chủ Radius của SmartWifi cho mục đích xác thực.


Bấm menu Radius ở thanh menu bên trái, sau đó bấm nút có biểu tượng là dấu +


Nhập máy chủ Radius:

1. Address: radius03.smartwifi.vn, Secret: Zi0HgArisaKoevwz

2. Address: radius04.smartwifi.vn, Secret: Zi0HgArisaKoevwz


Trong mục Service bấm chọn Hotspot

Chọn giá trị timeout là 3000


7. Chúng ta cần thêm một số địa chỉ vào danh sách whitelist của Hotspot


Trong mục IP > HotSpot > Walled Garden, bấm nút có dâu và thêm những domain sau vào mục Dst. Host (từng cái một):


*.smartwifi.com.vn

*.smartwifi.vn


Nếu sử dụng đăng nhập với Facebook/Số điện thoại thì thêm:


*.facebook.com

*.fb.com

*.facebook.net

*.fbcdn.net

*.akamaihd.net

*analytics*

*googleapis*

*gstatic*Nếu sử dụng đăng nhập với Facebook/Số điện thoại thì thêm trong mục IP > HotSpot > Walled Garden > IP List thì hãy thêm những dãy IP sau vào mục Dst. Address:


74.119.76.0/22

69.63.176.0/20

66.220.144.0/20

45.64.40.0/22
31.13.64.0/18

31.13.24.0/21

204.15.20.0/22

199.201.64.0/22
173.252.64.0/18

157.240.0.0/16

69.171.224.0/19

103.4.96.0/22

129.134.0.0/16

179.60.192.0/22

185.60.216.0/228. Tiếp theo bạn cần thay đổi Identity của thiết bị router


Trong mục System > Identity hãy điền địa chỉ MAC đầu tiên của Router vào với định dạng XX-XX-XX-XX-XX-XX


Ví dụ: AE-4F-22-55-F5-60


Đồng thời hãy add địa chỉ MAC này của bạn vào tài khoản tại trang cloud.smartwifi.vn


9. Thay đổi trang đăng nhập mặc định của router


Hãy download file Master.zip và giải nén


Từ menu Files ở cửa sổ Winbox hãy di chuyển tới thư mục /flash/hotspot


Hãy upload tất cả các file vừa giải nén lên thư mục này, bạn có thể dùng FTP hoặc kéo thả từ Winbox


10. Mở rộng giới hạn shared-users trong hotspot profile


Đi tới menu IP > Hotspot > User Profiles > default > Shared-Users và thay đổi giá trị shared-users thành 1000


11. Copy địa chỉ MAC của eth1, paste ra notepad và sửa dấu : thành dấu ghạch ngang, sao cho cuối cùng có định dạng:

XX-XX-XX-XX-XX-XX

- Sửa Identity của Mikrotik thành địa chỉ MAC mới này. 

- Tiếp theo là add MAC này vào cloud, nhớ chọn kiểu thiết bị là Mikrotik.


12.Bước tiếp theo là thêm đoạn mã để router báo cáo tình trạng về cloud


Hãy tới menu System > Scheduler và thêm một nhiệm vụ mới:

Name: heartbeat

Interval: 00:05:00

On Event: điền đoạn mã sau


/tool fetch keep-result=no mode=http address=cloud.smartwifi.vn host=cloud.smartwifi.vn src-path=("devices/apis/ping\?type=mikrotik&mac=".[/system identity get name]."&localtime=".[/system clock get time]."&uptime=".[/system resource get uptime]."&load=".[/system resource get cpu-load])Policy: Tick chọn hết các mụcBấm ApplyOK


13. Bước cuối cùng: Cài đặt tự động update thời gian hệ thống


Đi tới menu System >> SNTP Client

Enable: Checked

Mode: Unicast (trong winbox có thể bạn không sửa được mode, hãy cứ để nó như vậy và hệ thống sẽ tự động chuyển về Unicast)

Primary NTP Server: 0.asia.pool.ntp.org

Secondary NTP Server: 1.asia.pool.ntp.org