Giới thiệu


Đây là hình thức đăng nhập đơn giản nhất, người dùng chỉ cần bấm nút, ví dụ: Click để đăng nhập WIFi, là đã có thể được truy cập Internet. Dễ thực hiện nên khách hàng cũng dễ chấp nhận.


Tại những điểm nhà hàng sang trọng, hoặc những nơi chỉ cần hình ảnh quảng cáo thì CLICK là hình thức đăng nhập duy nhất trên trang chào.


SmartWifi khuyến nghị luôn luôn có hình thức này trên trang chào để mọi người dùng truy cập được dễ dàng, nếu cần thì giảm tốc độ hoặc thời gian xuống để các hình thức khác có ưu tiên hơn.


Bất lợi duy nhất đối với hình thức này là nó không có khả năng thu thập thông tin của khách hàng.Hướng dẫn cài đặt


Vào menu Trang chào >> Phương thức đăng nhập  rồi tìm đến nút Settings của Click (của điểm tương ứng), bạn sẽ có cửa sổ như sau:Chọn và điền các giá trị tương ứng rồi bấm nút Lưu thì sẽ có hiệu lực. Trong trường hợp bạn đã lưu nhưng trang chào chưa thay đổi thì có thể do hệ thống cache (đệm) của SmartWifi vẫn lưu lại. Để xóa cache, bạn vào menu Quản lý >> Địa điểm bấm nút Hành động >> Sửa, sau đó bấm Lưu luôn thì sẽ xóa được cache.


Chúc các bạn thành công!