Các hình thức đăng nhập WiFI

Mô tả và hướng dẫn cài đặt các hình thức đăng nhập trên SmartWifi

CLICK
Giới thiệu Đây là hình thức đăng nhập đơn giản nhất, người dùng chỉ cần bấm nút, ví dụ: Click để đăng nhập WIFi, là đã có thể được truy cập Internet. Dễ...
Mon, 13 Aug, 2018 at 11:28 AM
Facebook Login và Chia sẻ
Giới thiệu Đây là một hình thức đăng nhập được sử dụng phổ biến ở các nhà hàng, địa điểm ăn uống. Khi chọn hình thức này người dùng sẽ được yêu cầu đăng...
Mon, 13 Aug, 2018 at 3:32 PM
LEAD - Đăng nhập điền Form
Giới thiệu Đây là một hình thức đăng nhập WiFi mà người dùng được yêu cầu nhập thông tin lên một form trước khi truy cập WiFi. Hình thức này phù hợp...
Mon, 13 Aug, 2018 at 4:43 PM