Giới thiệu


Đây là một hình thức đăng nhập được sử dụng phổ biến ở các nhà hàng, địa điểm ăn uống. Khi chọn hình thức này người dùng sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Facebook của chính mình (phải nhớ tài khoản).


Sau khi đăng nhập thành công, nếu có cài đặt chia sẻ thì sẽ được dẫn tới một màn hình yêu cầu chia sẻ một link web (có thể là link tới fanpage) trước khi được truy cập WiFi.


Hướng dẫn cài đặt


Vào menu Trang chào >> Phương thức đăng nhập  rồi tìm đến nút Settings của Facebook_JS (của điểm tương ứng), bạn sẽ có cửa sổ, với 2 tab như sau:


Tab General:Tab Share & Checkin


Lưu ý: Kể từ 01/08/2018 Facebook cập nhập API và cắt quyền publish_action (quyền check-in) của tất cả các nhà phát triển ứng dụng. Do đó trên hệ thống của SmartWifi cũng không còn tính năng Checkin.


Kết quả khi người dùng chia sẻ với cấu hình trên như sau: