Giới thiệu


Đây là một hình thức đăng nhập WiFi mà người dùng được yêu cầu nhập thông tin lên một form trước khi truy cập WiFi.


Hình thức này phù hợp với các mục đích bán hàng, đăng ký sự kiện, tặng mã khuyến mại...


Nếu kết hợp với Email thì có thể gửi thông tin tới email của khách hàng ngay khi họ đăng ký. Hoặc hiển thị mã giảm giá ngay trên màn hình đăng nhập khi đăng ký.


Hình thức này nên kết hợp với banner chính phía trên để truyền tải thông tin chương trình được chính xác.Hướng dẫn cài đặt


Vào menu Trang chào >> Phương thức đăng nhập  rồi tìm đến nút Settings của Lead (của điểm tương ứng), bạn sẽ có cửa sổ như sau:


- Các tùy chỉnh quen thuộc

- Các tùy chọn nâng cao:Để cài đặt các trường cần nhập trong form bạn tới menu: Trang chào >> Phương thức đăng nhập và bấm vào nút Fields cạnh nút Settings của phương thức Lead:Chúc các bạn thành công!